Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci. Kompleksowo ujęta problematyka z częścią praktyczną do wdrożenia w terapii SI.

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs W przygotowaniu

Prowadząca: Katarzyna Wysocka, neurologopeda, audiofonolog, surdopedagog, terapeuta SI, terapeuta metod słuchowych Johansena IAS oraz Neuroflow ATS.

Agenda:
1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu.
2. Rodzaj niedosłuchu ze względu na miejsce uszkodzenia (jako istota różnicowania zakłóceń obwodowych i centralnych zaburzeń słuchu).
3. Etiologia CAPD u dzieci.
4. Definicje CAPD – wyjaśnienie istoty zaburzenia.
5. Objawy CAPD u dzieci ze względu na kategorie.
6. Diagnoza CAPD: opis grup testów oceniających funkcje słuchowe, profile kliniczne, rozpoznanie.
7. Wpływ przetwarzania słuchowego na mowę.
8. Nadwrażliwość słuchowa.
9. Wpływ zapalenia ucha środkowego i przerośniętego migdałka gardłowego na występowanie CAPD.
10. CAPD współwystępujące z innymi zaburzeniami.
11. Terapie słuchowe stosowane u dzieci w Polsce.
12. System FM wspierający funkcje słuchowe u dziecka z CAPD.
13. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli dziecka z CAPD.
14. Studium przypadku dziecka z CAPD.
15. Praktyka: ćwiczenia z zakresu CAPD do wdrożenia w terapii SI z wykorzystaniem różnych narzędzi i instrumentów.

Warunki szkolenia:

Forma: online - platforma ZOOM
Godziny: 9:00 - 15:00
Cena: 450 zł

Grupy szkoleniowe:

Brak terminów