MAŁE DZIECKO W GABINECIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ OCZAMI FIZJOTERAPEUTY.

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Efekty szkolenia/ korzyści:
• Definiuje diagnozę oraz terapię zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
• Charakteryzuje algorytm postępowania diagnostycznego z małym dzieckiem.
• Posiada wiedzę z zakresu przeprowadzania wywiadu, zbierania danych.
• W oparciu o swoją wiedzę i zdobyte umiejętności z zakresu diagnostyki samodzielnie przygotowuje strategię terapeutyczna
dla małego dziecka.

Program szkolenia:
• Rozwój motoryczny dziecka 0-24 m-ca życia.
• Czerwone flagi w rozwoju motorycznym dziecka – kiedy udać się do fizjoterapeuty.
• Wczesna diagnoza i obserwacja małego dziecka (badanie fizykalne i obserwacja wzorców ruchowych).
• Wczesna interwencja (pielęgnacja, stymulacja, pozycjonowanie i założenia terapeutyczne w pracy z małym dzieckiem).
• Zaburzenia samoregulacji u niemowląt – charakterystyka zachowania.
• Strategie postępowania przy zaburzeniach samoregulacji niemowląt.

Warunki szkolenia:

CENA: 400 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia w godzinach 9:00-17:00.
• 8h dydaktycznych praktycznych i teoretycznych .

Kurs jest skierowany dla absolwentów studiów wyższych magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia, integracja sensoryczna.

Kurs ma formę szkolenia stacjonarnego.

Celem szkolenia jest nauka strategii terapeutycznych małych dzieci z zaburzeniami SI.
Kursant będzie potrafił – ocenić/zdiagnozować małe dziecko z zaburzeniami SI i nauczy się strategii terapeutycznych w zależności od diagnozy dziecka.

Grupy szkoleniowe:

PSTIS stacjonarnie Centrala - Centrala Ilość miejsc: 31 W przygotowaniu

1/2024/MAŁEDZIECKOWGABINECIE

Termin:

2024-04-20 - 2024-04-20