POLSKIE STANDARYZOWANE TESTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Po skończonym kursie uczestnik będzie miał uprawnienia do diagnozy Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej.

Uwaga!
Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do samodzielnego posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej, po ukończeniu kursu, niezbędne są standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które można zakupić osobno we własnym zakresie. Podczas kursu pomoce te są zapewnione przez Organizatora.
Zamówienia na pomoce można dokonać na stronie www.empis.pl

Warunki szkolenia:

CENA: 1200 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia w godzinach 9:00 - 17:00.
• 22h dydaktyczne.

Kurs nadaje uprawnienia do korzystania z nowego narzędzia diagnostycznego jakim są Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej. Bateria testów mierzy procesy sensoryczne dzieci w wieku od 4 do 9 lat.

Narzędzie zostało stworzone z myślą o zaktualizowaniu narzędzi diagnostycznych dostępnych na rynku, które zostały opracowane ponad 40 lat temu i mogą nie uwzględniać zjawiska akceleracji rozwojowej. Będące w użyciu tabelę norm innych narzędzi zostały wypracowane podczas standaryzacji w USA, co może nie w pełni pokrywać się z danymi dotyczącymi dzieci polskich. Zgodnie z powyższym z założenia polska bateria testów ma poprawić standardy diagnozy i pozwolić na trafne różnicowanie i rozpoznanie zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz umożliwić lepsze planowanie procesu terapeutycznego, dostosowane do aktualnego poziomu wiedzy.

Grupy szkoleniowe:

PSTIS stacjonarnie Centrala - Centrala Ilość miejsc: 0 Zablokowany

PT/SIERPIEŃ/2024

Termin:

2024-08-03 - 2024-08-04

PSTIS stacjonarnie Centrala - Centrala Ilość miejsc: 25 W przygotowaniu

PT/PAŹDZIERNIK/2024

Termin:

2024-10-12 - 2024-10-13