CODZIENNE PLANY AKTYWNOŚCI SENSORYCZNYCH – DIETA SENSORYCZNA, STRATEGIE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Efekty szkolenia/ korzyści
• Definiuje pojęcie diety sensorycznej. Określa jej pochodzenie, cele i założenia.
• Charakteryzuje koncepcje stosowane w teorii i praktyce przetwarzania sensorycznego.
• Posiada wiedzę z zakresu przeprowadzania oceny procesów przetwarzania sensorycznego, zbierania i analizy danych z testów, obserwacji klinicznej, wywiadu niezbędną do konstruowania diety sensorycznej.
• Określa podłoże sensoryczne zachowań określanych jako trudne.
• Potrafi skonstruować dietę sensoryczną dla pacjentów z różnymi rozpoznaniami i w różnych przedziałach wiekowych.

Program szkolenia:
• Teoretyczna baza dla diety sensorycznej.
• Dieta sensoryczna – historia, cele, zastosowanie.
• SPD – definicja, typy.
• Profil sensoryczny – podstawa planowania diety sensorycznej.
• Koncepcja W. Dunn – model kwadrantu sensorycznego.
• Koncepcja G. Baranek w przypadku pacjentów z zaburzeniami modulacji.
• Model T. Stackhouse S.T.E.P.S.I. – ocena pacjentów z zaburzeniami modulacji.
• Ocena pacjenta w różnych przedziałach wiekowych, z różnymi rozpoznaniami. Propozycje narzędzi do oceny.
• Podstawy konstruowania diety sensorycznej dla pacjentów z różnymi rozpoznaniami.
• Plany aktywności sensorycznych w ramach diety sensorycznej.
• Trudne zachowania – definicja, przyczyny sensoryczne, cele, zacienienie diagnostyczne.
• Trudne zachowania z perspektywy przetwarzania bodźców sensorycznych – strategie pomocy.
• Dysregulacja sensoryczna.
• Alert programy – programy czujności dla pacjentów.
• Przykłady planów aktywności sensorycznych dla pacjentów z różnymi rozpoznaniami.
• Inspiracje dla praktyki terapeutycznej.

Warunki szkolenia:

CENA: 990 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 - 17:15
• 10h dydaktycznych

Kurs jest skierowany wyłącznie dla terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI).

CEL OGÓLNY SZKOLENIA
Celem jest zdobycie wiedzy na temat konstruowania codziennych planów aktywności w ramach diety sensorycznej.
CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA
Kursant zna pojęcie diety sensorycznej oraz jej zastosowanie. Zna różne koncepcje związane z przetwarzaniem bodźców, procesami modulacji i pasmem optymalnego zaangażowania. Potrafi określić profil sensoryczny pacjenta oraz dostosować zalecenia ujęte w diecie sensorycznej dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta. Rozumie tło nieprawidłowości w zakresie przetwarzania sensorycznego dla trudnych zachowań. Zna narzędzia wspomagające ocenę prawidłowości lub zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Potrafi samodzielnie we współpracy z pacjentem i/lub opiekunem pacjenta przygotować dietę sensoryczną zaspokajającą potrzeby i uwzględniającą możliwości pacjenta i jego środowiska


Kurs ma formę stacjonarną. Szkolenie składa się z dwóch modułów.
Moduł I – zapoznanie się z zagadnieniami dot. diety sensorycznej.
Moduł II – przygotowanie diet sensorycznych dla dwóch przypadków.

Grupy szkoleniowe:

PSTIS stacjonarnie Centrala - Centrala Ilość miejsc: 27 W przygotowaniu

1/2024/DIETA

Termin:

2024-04-21 - 2024-04-21