TERAPIA RĘKI W TEORII I PRAKTYCE TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, PEDAGOGA I FIZJOTERAPEUTY

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Efekty szkolenia/ korzyści:
• Zna anatomię ręki.
• Potrafi przeprowadzić diagnozę i skonstruować program terapii ręki dla dzieci.
• Potrafi prowadzić terapię indywidualną w zakresie terapii ręki.
• Potrafi tworzyć pomoce niezbędne do prowadzenia terapii ręki.

Program szkolenia:
• Anatomia kończyny górnej i rozwój motoryczny.
• Postawa ciała i napięcie mięśniowe.
• Stabilizacja.
• Wpływ percepcji czuciowej na małą motorykę.
• Wpływ percepcji wzrokowej na małą motorykę.
• Koordynacja, lateralizacja, manipulacja.
• Rozwój grafomotoryki.
• Ćwiczenia dużej motoryki.
• Zabawy paluszkowe.
• Arkusz sprawności motorycznej w kontekście terapii ręki.
• Masaż kończyny górnej.
• Zabawy stymulujące rozwój motoryki małej dzieci w wieku przedszkolnym- ćwiczenia rozmachowe, manualne i precyzyjne.
• Ćwiczenia percepcji czuciowej - propriocepcja, dotyk.
• Ćwiczenia percepcji wzrokowe.

Warunki szkolenia:

CENA: 720 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia w godzinach 9:00 - 16:45 (sobota) oraz 9:00 - 14:00 (niedziela)
• 15h dydaktycznych w formie stacjonarnej.

Kurs jest skierowany dla absolwentów studiów wyższych magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia, integracja sensoryczna.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nauczenie się praktycznego prowadzenia terapii ręki u dzieci z różnymi problemami, a także przeprowadzania oceny i konstruowania planu terapeutycznego.
Kursant będzie wiedział, jak przebiega rozwój funkcji ręki i integracji sensorycznej, pozna techniki wpływające na poprawę kontroli posturalnej, normalizację napięcia mięśniowego i aktywizację łańcuchów mięśniowych tułowia, obręczy barkowej i dłoni, pozna jak uczyć czynności życia codziennego, pozna wpływ percepcji czuciowej oraz wzrokowej na funkcję ręki, będzie znał strategie terapeutyczne w przypadku dziecka z zaburzeniami motoryki małej.

Grupy szkoleniowe:

Brak terminów