PROBLEM WYBIÓRCZOŚCI POKARMOWEJ U DZIECI OKIEM FIZJOTERAPEUTY I TERAPEUTY SI

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Program szkolenia:
• Wybiórczość pokarmowa – definicja.
• Przyczyny trudności związanych z jedzeniem występujące u dzieci z ASD – uwarunkowania organiczne i środowiskowe.
• Holistyczna diagnoza pacjenta (ocena trudności dziecka: kwestionariusz wywiadu z rodzicami, dzienniki żywieniowe etc.).
• Wybiórczość pokarmowa a integracja sensoryczna i samoregulacja.
• Wybiórczość pokarmowa a komunikacja.
• Plan terapeutyczny:
- naturalna kolejność wprowadzania pokarmów u dzieci
- rozwój umiejętności samoobsługowych
- organizacja posiłku sprzyjająca samodzielności i współpracy
- metody budowania współpracy i motywacji (wzmacnianie, kontrakt behawioralne)
- formułowanie, wprowadzanie i egzekwowanie zasad
- działania redukujące lęk przed nowymi potrawami
- jak uatrakcyjnić dziecku posiłek
- wprowadzanie wycofanych przez dziecko potraw
- metody wprowadzania nowych potraw do jadłospisu
• Oswajanie responsywne kluczem do sukcesu.
• Akcesoria terapeuty, czyli jakich pomocy i narzędzi potrzebujesz do prowadzenia efektywnych zajęć.
• Odwrażliwianie sfery oralnej
• Mimika/wzorce PNF
• Zabawy z jedzeniem, nauka z jedzeniem i nauka o jedzeniu – ciekawe pomysły na zajęcia dodatkowe.
• Team terapeutyczny – rodzic i terapeuta, czyli jak efektywnie wspierać rodzica i przydzielać zadania do domu.
• Studium przypadku.
• Dyskusja.

Warunki szkolenia:

CENA: 1290 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia w godzinach: 9:00-17:00 (sobota), 9:00-16:00 (niedziela).
• 15h dydaktycznych w formie stacjonarnej.

Kurs jest skierowany dla absolwentów studiów wyższych magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia, integracja sensoryczna.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nauka strategii terapeutycznych dzieci z wybiórczością pokarmową. Kursant będzie potrafił zdiagnozować podłoże zaburzeń u dzieci z wybiórczością pokarmową, będzie znał najważniejsze czynniki zaburzające procesy związane z karmieniem i jedzeniem, będzie wiedział na czym polega terapia małych kroków, będzie znał sposoby pomocy dziecku jedzącemu wybiórczo.

Efekty szkolenia/ korzyści:
Kursanci poznają przykłady zachowań w kontekście przyjmowania pokarmów, w przypadku zaburzeń modulacji sensorycznej, poznają najważniejsze czynniki zaburzające procesy związane z karmieniem i jedzeniem, dowiedzą się na czym polega terapia małych kroków, poznają sposoby pomocy dziecku jedzącemu wybiórczo.

Grupy szkoleniowe:

PSTIS stacjonarnie Centrala - Centrala Ilość miejsc: 36 W przygotowaniu

WYBIORCZOSCPOKARMOWA/MARZEC/2024

Termin:

2024-07-17 - 2024-07-18