ZACHOWANIA BĘDĄCE WYZWANIEM W TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Po skończonym szkoleniu kursant/ uczestnik szkolenia:
• Określa problemy dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
• Rozpoznaje przyczyny nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej.
• Planuje działania wspierające dziecko i jego najbliższe otoczenie (dom, szkoła).
• Planuje działania terapeutyczne pod kątem niwelowania problemów dziecka.
• W praktyce wykorzystuje wiedzę o potencjalnych przyczynach trudności rozwojowych dziecka.

Program szkolenia:
Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej- krótkie przypomnienie.
Zachowania trudne (w oczach rodziców i terapeuty) - definicje, sposoby radzenia sobie z nimi.
Warsztaty doskonalące umiejętności radzenia sobie z zrachowaniami trudnymi.
Zachowania oporowe w sali terapeutycznej.

Warunki szkolenia:

CENA: 770 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia w godzinach 9:00 - 18:00 (sobota), 9:00 - 14:00 (niedziela).
• 16h dydaktycznych.

Adresatami szkolenia są terapeuci, rodzice i nauczyciele. Rodzice i nauczyciele nie muszą być terapeutami SI.
Kurs ma formę szkolenia w formie stacjonarnej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy przez uczestników, by wiedzieli:
• Które zachowania trudne mogą wynikać z zaburzeń integracji sensorycznej.
• W jaki sposób przeprowadzać proces diagnostyczny (w tym wywiad z rodzicem).
• W jaki sposób rozmawiać z rodzicami i nauczycielami o problemach dziecka.
• Jak zachęcić dzieci do ćwiczeń na sali.

Grupy szkoleniowe:

Brak terminów