Kurs kwalifikacyjny II stopnia na Terapeutę Integracji Sensorycznej

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat:
• Twórców teorii integracji sensorycznej.
• Teorii integracji sensorycznej - założenia metodologiczne, definicje.
• Historii i teraźniejszości teorii integracji sensorycznej - przegląd badań w zakresie integracji sensorycznej.
• Głównych założeń integracji sensorycznej.
• Układu nerwowego i systemu sensorycznego.
• Budowy i funkcjonowania układów sensorycznych.
• Wpływu procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka.
• Zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka spowodowanych dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej.
• Występowania zaburzeń integracji sensorycznej.
• Kwestionariusza rozwoju sensomotorycznego dziecka.
• Obserwacji klinicznej.
• Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej techniki prowadzenia, komentarz, analiza wyników.
• Inwentarzu percepcji czuciowej- techniki badania.
• Diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej u dzieci autystycznych.
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej i główne wskaźniki do terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
• Wczesne rozpoznawanie i terapia obronności dotykowej u dzieci i młodzieży.
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia).
• Uwagi o stymulacji sensorycznej niemowląt z grupy ryzyka.
• Diagnozy zaburzeń syndromu modulacji sensorycznej, interpretacja i wskazówki do terapii dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi.
• Diagnoza syndromu – dyspraksja.
• Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z kruchością chromosomu X.
• Obniżony poziom graficzny przyczyny terapia.
• Diagnozy dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami werbalno-słuchowymi.
• Deficyty integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa - wskazówki do terapii.
• Opracowania wyników Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.
• Budowy programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach integracji sensorycznej związanych z podwrażliwością układu przedsionkowo-proprioceptywnego.
• Terapii deficytu obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności; przekraczanie linii środkowej ciała.
• Terapii obronności dotykowej i dyspraksji.
• Warunków do prowadzenia terapii integracji sensorycznej i wymagana dokumentacja.
• Uwagi do analizy wyników obserwacji klinicznej, badań testami i ich opracowania pisemnego.
• Zaleceń dla rodziców dzieci z niepewnością grawitacyjną , obronnością dotykową.
• Jak wyjaśniać rodzicom, nauczycielom, lekarzom integrację sensoryczną i jej zaburzenia.
• Prezentacji konkretnych przypadków.

W ofercie szkolenia kursu kwalifikacyjnego II STOPNIA na Terapeutę Integracji Sensorycznej mamy jeszcze wiele innych tematów bardziej szczegółowych.

Warunki szkolenia:

CENA: 5.450 zł

PSTIS prowadzi szkolenia na terapeutę SI I i II stopnia, w wymiarze 196 godzin wykładów i ćwiczeń. Ukończenie kursu II stopnia, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI daje uprawnienia do diagnozowania Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Uczestnikami szkolenia mogą być absolwenci szkolenia I stopnia prowadzonego przez PSTIS SI lub studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej.

W celu zakwalifikowania na szkolenie należy przesłać na adres kursy@pstis.pl dokument potwierdzający ukończenie studiów magisterskich na kierunku: pedagogika, fizjoterapia, logopedia, psychologia.
W przypadku ukończenia innego kierunku studiów prosimy o bezpośredni kontakt z Koordynatorem szkolenia (zakładka KONTAKT)

Bieżące szkolenia obejmują naukę Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej. Do późniejszego posługiwania się nimi wymagane są zestawy pomocy. Pomoce są do kupienia oddzielnie na stronie www.empis.pl i nie są objęte ceną kursu.

Grupy szkoleniowe:

PSTIS stacjonarnie Centrala - Centrala Ilość miejsc: 4 W przygotowaniu

II ST/sierpien/2024

Termin:

2024-08-10 - 2024-08-25

PSTIS stacjonarnie Centrala - Centrala Ilość miejsc: 41 W przygotowaniu

II ST/listopad/2024

Termin:

2024-11-09 - 2024-11-24