DZIECKO Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - WARSZTATY DLA RODZICÓW

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Efekty kształcenia:
Po skończonym szkoleniu rodzic/ uczestnik szkolenia:
• Określa problemy dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
• W praktyce wykorzystuje wiedzę o potencjalnych przyczynach trudności rozwojowych dziecka.
• Dobiera zabawy zgodne z rozpoznanym problemem sensorycznym dziecka.

Program szkolenia:
• Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej- krótkie przypomnienie.
• Codzienność dzieci z rozpoznaniem zaburzeń integracji sensorycznej.
• Zabawy rozwijające zmysły.

Warunki szkolenia:

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia w godzinach 10:00 - 13:15.
• 4h dydaktyczne w formie stacjonarnej.

Adresatami szkolenia są rodzice dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Cele szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
• Rozumieć problemy sensorycznej dzieci.
• Dobierać zabawy zgodnie z zaburzeniami sensorycznymi dziecka.
• Wiedzieć jak wykorzystać mocne strony dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w życiu codziennym.

Grupy szkoleniowe:

Brak terminów