ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - WARSZTAT PRAKTYCZNY MŁODEGO TERAPEUTY

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Plan szkolenia:
• Charakterystyka dziecka ze spektrum autyzmu.
• Zaburzenia SI u dzieci ze spektrum autyzmu.
• Metody aktywizujące, praktyczny pokaz ćwiczeń w sali SI.
• Doskonalenie kompetencji własnych jako terapeuty w kontekście rozmowy z rodzicem.

Po skończonym szkoleniu kursant/ uczestnik szkolenia uczestnik:
• Posiada wiedzę na temat kryteriów diagnostycznych oraz typowych objawów spektrum autyzmu .
• Posiada wiedzę na temat identyfikowania zaburzeń SI u dzieci ze spektrum autyzmu.
• Poszerzył swoje umiejętności związane z planowaniem i prowadzeniem terapii SI dziecka ze spektrum autyzmu.
• Rozszerzył swoje umiejętności w zakresie doboru ćwiczeń wspierających rozwój dziecka ze spektrum autyzmu.
• Rozwinął umiejętność komunikowania się z dzieckiem i rodzicem.

Warunki szkolenia:

CENA: 350 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia odbywają się w godzinach 9:30 - 17:30.
• 9h dydaktycznych.
Szkolenie przeznaczone dla terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI) pracujących z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Kurs ma formę szkolenia stacjonarnego.

Cele szkolenia:
• Poznanie kryteriów diagnostycznych oraz typowych objawów spektrum autyzmu w ujęciu ICD-11.
• Poznanie specyfiki funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu w aspekcie przetwarzania sensorycznego.
• Doskonalenie umiejętności identyfikowania zaburzeń SI u dzieci ze spektrum autyzmu.
• Rozwijanie umiejętności diagnostycznych i obserwacyjnych.
• Rozwijanie praktycznych umiejętności planowania i prowadzenia terapii SI dziecka ze spektrum autyzmu.
• Kształtowanie umiejętności doboru ćwiczeń wspierających rozwój dziecka.
• Doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się z dzieckiem i rodzicem.

Grupy szkoleniowe:

Brak terminów