ZABURZENIA MODULACJI SENSORYCZNEJ DZIECKA W WIEKU 2-4 ROK ŻYCIA W ŚWIETLE PRAKTYKI TERAPEUTY SI - WARSZTAT PRAKTYCZNY MŁODEGO TERAPEUTY

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Plan szkolenia:
• Modulacja sensoryczna u dziecka w wieku 2 - 4 lat.
• Metody aktywizujące, praktyczny pokaz ćwiczeń w sali SI.
• Doskonalenie kompetencji własnych jako terapeuty w kontekście rozmowy z rodzicem

Po skończonym szkoleniu kursant/ uczestnik szkolenia:
• Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych zmysłów i ich dysfunkcji.
• Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą stosowania sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem.
• Uczestnik poszerzy swoje umiejętności praktyczne, udoskonali swój warsztat pracy.
• Uczestnik nabierze kompetencji własnych jako terapeuta SI.

Warunki szkolenia:

CENA: 350 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia odbywają się w godzinach 9:30 - 17:30.
• 9h dydaktycznych.

Adresatami szkolenia są terapeuci rozpoczynający pracę, nauczyciele po studiach podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej poszukujący wsparcia i wiedzy na temat terapii i umiejętności jej moderowania. Oraz wszyscy terapeuci SI chcący poszerzyć swoją wiedzę.
Kurs ma formę szkolenia w formie stacjonarnej.

Cele kursu:
• Rozwijanie umiejętności diagnostycznych i obserwacyjnych - badanie SI dziecka 2-4 rok życia.
• Nabywanie praktycznych umiejętności planowania i prowadzenia terapii małego dziecka, strategie pracy w tym przedziale wiekowym.
• Jak zrozumieć trudność dziecka i jak zadbać o odpowiednie ćwiczenia wspierając rozwój sensoryczny.
• Jak wspierać rodziców w procesie terapeutycznym ich dziecka - doskonalenie kompetencji własnych jako terapeuty w kontekście rozmowy z rodzicem.

Grupy szkoleniowe:

Brak terminów