DZIECKO Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DOMU, W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU- WSKAZÓWKI DO PRACY - ONLINE

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Cele szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:
• Jak zaprojektować przestrzeń dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
• Jak zorganizować codzienność dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
• Jak wykorzystać mocne strony dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w procesie terapii.
• W jaki sposób rozmawiać z rodzicami i nauczycielami o problemach dziecka.

Efekty kształcenia:
Po skończonym szkoleniu kursant/ uczestnik szkolenia:
• Identyfikuje zaburzenia integracji sensorycznej.
• Określa problemy dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
• Rozpoznaje przyczyny nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej.
• Planuje działania wspierające dziecko i jego najbliższe otoczenie (dom, szkoła).
• Planuje działania terapeutyczne pod kątem niwelowania problemów dziecka.
• W praktyce wykorzystuje wiedzę o potencjalnych przyczynach trudności rozwojowych dziecka.
• Dobiera ćwiczenia zgodne z rozpoznanym problemem sensorycznym dziecka.

Warunki szkolenia:

CENA: 400 zł


Adresatami szkolenia są terapeuci, rodzice i nauczyciele.
Rodzice i nauczyciele nie muszą być terapeutami SI.
Kurs ma formę szkolenia online.

Ramy czasowe szkolenia:
• 10h dydaktycznych w formie szkolenia online.
• Sobota 9:00-18:00.
• Niedziela 9:00-14:00.

Grupy szkoleniowe:

Brak terminów