KURS DOSKONALĄCY Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

CEL OGÓLNY SZKOLENIA
Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy na temat teorii i praktyki metody integracji sensorycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA
Kursant posiada zaktualizowaną wiedzę dotyczącą teorii przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) oraz budowy i funkcji wybranych struktur układu nerwowego. Zna pojęcie i podstawowe wytyczne do konstruowania diety sensorycznej. Potrafi wskazać narzędzie do diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego (testy, obserwacja kliniczna). Umie analizować raporty diagnostyczne i przeprowadzić rozumowanie kliniczne w podstawowym zakresie

Program szkolenia:

Blok A)
dzień I – prowadząca dr Marta Wiśniewska
1. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje.
2. Budowa i działanie systemów sensorycznych – wybrane informacje.
3. Zaburzenia integracji sensorycznej w różnych populacjach.
4. Dieta sensoryczna – podstawowe informacje.

Blok B)
dzień II – prowadząca: mgr Justyna Smorczewska
1. Egzamin teoretyczny – test dot. Zagadnień z Bloku A
2. Metody diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
a. Testy – pokaz, komentarz.
b. Obserwacja Kliniczna – pokaz, komentarz, ćwiczenia.
c. Przegląd narzędzi – arkusze, skale, profile.

Blok C)
dzień III – prowadzące: mgr Justyna Smorczewska, dr Marta Wiśniewska
1. Opracowywanie raportów diagnostycznych.
2. Analiza przypadku wraz z rozumowaniem klinicznym.
3. Egzamin praktyczny.

Warunki szkolenia:

CENA: 1600 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia w godzinach 10:00- 16:45.

!Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest legitymowanie się certyfikatem ukończenia kursu kwalifikującego nadającego uprawnienia do diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej lub zaświadczeniem ukończenia studiów podyplomowych nadających uprawnienia do diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej!

Szkolenie skierowane jest do osób, które nie ukończyły szkolenia lub studiów podyplomowych pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI oraz osób, które ukończyły szkolenie ale czują potrzebę aktualizacji swojej wiedzy.

Grupy szkoleniowe:

PSTIS stacjonarnie Centrala - Centrala Ilość miejsc: 34 W przygotowaniu

1/2024/Doskonala

Termin:

2024-12-13 - 2024-12-15